Serasta Trainingen | Brusselweg 20, 3137NK  Vlaardingen

Bel: 010 - 2499 599

Het Participatie Traject 

Vanaf 2016, moeten alle nieuwkomers in Nederland een ‘participatieverklaring’ tekenen. Deze verklaring is bedoeld om nieuwkomers te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. De verantwoordelijkheid voor deze verklaring ligt bij de gemeenten. Serasta Trainingen ontwikkelde een compleet traject waar gemeenten gebruik van kunnen maken om de impact van de verklaring te vergroten.

Vóór het tekenen van de verklaring zijn nieuwkomers verplicht om minimaal één workshop te volgen over de inhoud ervan. Serasta Trainingen stelt dat één workshop nieuwkomers onvoldoende voorbereidt op het ondertekenen van de verklaring. Om het besef van de inhoud van de verklaring te vergroten, en zo de impact te bevorderen, ontwikkelde Serasta Trainingen het zogenoemde 'participatietraject'. Dit traject bestaat uit zes workshops.

Deze workshops zijn gebaseerd op Democratie, Vrijheid, Gelijkheid, Solidariteit en Participatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materiaal dat ProDemos in opdracht van het ministerie van SWZ heeft ontwikkeld.

De workshops worden gegeven door bevoegde docenten in samenwerking met tolken. De groepen, bestaande uit maximaal 8 cursisten, worden ingedeeld op taal. Analfabeten worden verspreid ingedeeld. 

Download
 Participatieverklaring