Serasta Trainingen | Brusselweg 20, 3137NK  Vlaardingen

Bel: 010 - 2499 599

Het inburgeringstraject / Staatsexamen I en II

Hoe lang duurt de inburgeringscursus?

Gemiddeld duurt de inburgeringscursus 1 jaar. Kun je nog niet lezen en schrijven, dan zal de cursus langer duren. Ben je in eigen land al veel naar school geweest, dan zal de inburgeringscursus wat korter duren. Vooraf aan de cursus spreken we met je af hoeveel uur je nodig zult hebben om te kunnen slagen voor het examen.

Intakegesprek

De verwachte cursusduur spreken we tijdens een intakegesprek met je af. Alles wat we tijdens dit gesprek met je afspreken leggen we schriftelijk vast in een cursuscontract. Zo weet je altijd precies waar je aan toe bent.

Gratis taaltoets

Vooraf aan de cursus krijg je een gratis Taaltoets, hiemee kunnen we nog beter je niveau bepalen.

Cursusduur inburgering

Om een goede kans te maken je inburgeringsdiploma te halen hebben de meeste cursisten tenminste 240-300 lesuren nodig. Één les duurt 3 uur. Als je twee keer per week naar school gaat zoals de meeste van onze cursisten, duurt je cursus in totaal ongeveer een jaar. Let op: dit is een gemiddelde. Jouw cursusduur kan afwijken, afhankelijk van het aantal keren per week dat je naar school gaat en het tempo waarin je leert.

Staatsexamen I en II

Indien je in je land van herkomst gestudeerd hebt kun je in plaats van de inburgeringscursus ook het Staatsexamen I of II volgen. Met het Staatsexamen I kun je naar het MBO en met het Staatsexamen II kun je naar het HBO om verder te studeren.

Cursusdagen en -tijden

De cursusdagen zijn maandag t/m zaterdag van 9.00 - 20.00 uur. De lesdagen en tijden worden in overleg afgesproken. Je krijgt 3 keer per week 2 uur les.

Inloopdag

Uniek bij Serasta is de zogeheten Inloopdag. Dit is 1 middag in de week waarbij je tussen 13.00 en 17.00 uur langs kunt komen om zelfstandig te oefenen in een lokaal in de aanwezigheid van een docent. Deze helpt je dan met onderwerpen waar je moeite mee hebt

Groepsgrootte

Serasta werkt uitsluitend met kleine groepen. De maximale groepsgrootte is 8 personen.

Instroming

Instroming is elk moment mogelijk. Als je je hebt ingeschreven kun je de volgende week al starten met de lessen.

Privélessen

Als je een achterstand hebt, bijvoorbeeld omdat je later ingestroomd bent, krijg je extra lessen tot de achterstand is ingelopen. Deze extra lessen zijn gratis.

Laptop

Gedurende de hele cursus krijg je van Serasta een laptop in bruikleen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Persoonlijke taalcoach

Gedurende de hele cursus krijg je een taalcoach toegewezen. Deze helpt je met problemen rondom je cursus en biedt extra ondersteuning op taalgebied.